สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

1.       บังอร ศรีพานิชกุลชัย และ จินตนาภรณ์  วัฒนธร  แคปซูลสารสกัดใบบัวบกสำหรับเสริมความจำในผู้สูงอายุและกรรมวิธีผลิตดังกล่าว เลขที่อนุสิทธิบัตร 4721

2.       จินตนาภรณ์ วัฒนธร  สันติ  แม้นศิริ  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ   แผ่นปิดผิวหนังและเยื่อบุนาโนผสมกรดเฟอรูริกเพื่อเพิ่มความจำ ป้องกันและรักษาความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในโรคอัลไซเมอร์ คำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 0901000718  ยื่น ณ  20 กุมภาพันธ์ 2552

3.       จินตนาภรณ์ วัฒนธร  สันติ  แม้นศิริ  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ   แผ่นปิดผิวหนังและเยื่อบุนาโนผสมแกมมาออริซานอลเพื่อเพิ่มความจำ ป้องกันและรักษาความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในโรคอัลไซเมอร์คำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 0901000719  ยื่น ณ  20 กุมภาพันธ์ 2552

4.      จินตนาภรณ์ วัฒนธร  สันติ  แม้นศิริ  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ   แผ่นปิด

     ผิวหนังและเยื่อบุนาโนผสมแกมมาออริซานอลเพื่อเพิ่มความจำ ป้องกันและรักษาความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในโรคอัลไซเมอร์ คำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 0901000719  ยื่น ณ  20 กุมภาพันธ์ 2552

5.       จินตนาภรณ์ วัฒนธร  สันติ  แม้นศิริ  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ วิภาวี  บุญกว้าง ประเสริฐ ผางภูเขียว  คำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 0901000817 ยื่น ณ  26 กุมภาพันธ์ 2552

6.       จินตนาภรณ์ วัฒนธร  สันติ  แม้นศิริ  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ   ประเสริฐ ผางภูเขียว  ชลทิพย์  ทิพย์แก้ว คำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 0901000816 ยื่น ณ  26 กุมภาพันธ์ 2552

7.       จุไรรัตน์ โขงรัมย์  จินตนาภรณ์  วัฒนธร  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ และ วิภาวี ทูคำมี คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1203000459 ชื่อ ชาใบมะรุมที่มีส่วนประกอบใบเตยหอมและใบหม่อนเลขที่   วันที่ยื่นขอ 27 เมษายน 2552.

8.       จินตนาภรณ์ วัฒนธร,  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ, วิภาวี  ทูคำมี, ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว. ผลิตภัณฑ์สำหรับทา นวด เพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8253 ออกให้เมื่อ 21 สิงหาคม 2556 – พฤษภาคม 2561.

9.       จินตนาภรณ์ วัฒนธร,  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ, วิภาวี  ทูคำมี, ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว. ผลิตภัณฑ์สำหรับทา นวด เพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อแบบน้ำ. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8254  ออกให้เมื่อ 21 สิงหาคม 2556 – พฤษภาคม 2561

10.   จินตนาภรณ์ วัฒนธร,  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ, วิภาวี  ทูคำมี ลูกประคบสมุนไพร เลขที่คำขอ  1303001544 ยื่นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

11.   จินตนาภรณ์ วัฒนธร,  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ, วิภาวี  ทูคำมี ชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของกรุงเขมาและผักชีลาว เลขที่คำขอ 1303001632  ยื่นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556

12.    จินตนาภรณ์ วัฒนธร,  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ, วิภาวี  ทูคำมี เครื่องดื่มสมุนไพรจากกรุงเขมาและผักชีลาว เลขที่คำขอ 1303001633  ยื่นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556

13.   จินตนาภรณ์ วัฒนธร,  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ, วิภาวี  ทูคำมี ชาเพื่อสุขภาพที่มีส่วนประกอบของใบหม่อน กากมะเขือเทศและใบเตย เลขที่คำขอ 1403000031  ยื่นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556

14.   จินตนาภรณ์ วัฒนธร,  สุภาพร  มัชฌิมะปุระ, วิภาวี  ทูคำมี, วรินท์ โอนอ่อน เครื่องดื่มสมุนไพรเข้มข้น ยื่นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

15.   จินตนาภรณ์ วัฒนธร, สุภาพร  มัชฌิมะปุระ, วิภาวี  ทูคำมี, ปภาภัสสร์ ธีระพัฒนวงศ์, กมล เลิศรัตน์, พลัง สุริหาร ขนมปังแท่งข้าวโพดสีม่วงอบกรอบ ยื่นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557

16.   จินตนาภรณ์ วัฒนธร, สุภาพร  มัชฌิมะปุระ, วิภาวี  ทูคำมี, ฉัตรชฎา สุตาลังกา ผงซุปที่มีส่วนผสมของมะรุมและใบหม่อน ยื่นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557

17.   จินตนาภรณ์ วัฒนธร วรนันท์ คีรีสัตยกุล เครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงและสารสกัดใบเตย คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1403000445 ยื่น ณ 8 พฤษภาคม 2557

18.   จินตนาภรณ์ วัฒนธร สุภาพร มัชฌิมะปุระ สุดารัตน์ สังฆะมณี โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปที่มีสารสกัดใบหม่อนและผักแพวเป็นส่วนประกอบคำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1403000389  ยื่นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557

19.   จินตนาภรณ์ วัฒนธร สุภาพร  มัชฌิมะปุระ สุดารัตน์ สังฆะมณี ซุปผงกึ่งสำเร็จรูปที่มีสารสกัดใบหม่อนและผักแพวเป็นส่วนประกอบ คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1403000682 ยื่นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน  2557

20.   จินตนาภรณ์ วัฒนธร, สุภาพร มัชฌิมะปุระ, สุดารัตน์ สังฆะมณี, อัมพร แซ่เอียว นมสำเร็จรูปชนิดผงพร้อมชงที่มีสารสกัดใบหม่อนและสารสกัดผักแพรวเป็นส่วนประกอบ คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1403001016 ยื่นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557

21.   จินตนาภรณ์ วัฒนธร, สุภาพร มัชฌิมะปุระ วิภาวี ทูคำมี, นิชาภา พันชะโก, เจลลี่คาราจีแนนที่มีส่วนผสมน้ำใบย่านาง ยื่นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558

22.   จินตนาภรณ์ วัฒนธร} สุภาพร มัชฌิมะปุระ, วิภาวี ทูคำมี, ศศลักษณ์ แก้วบุตรา สเปรย์ปรับอากาศ ยื่นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558

23.   จินตนาภรณ์ วัฒนธร, สุภาพร มัชฌิมะปุระม วิภาวี ทูคำมี, นิชาภา พันชะโก เจลลี่คาราจีแนนที่มีส่วนผสมน้ำใบย่านาง คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1503000798 ยื่นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม  2558

24.   จินตนาภรณ์ วัฒนธร, สุภาพร มัชฌิมะปุระ, วิภาวี ทูคำมี, ศศลักษณ์ แก้วบุตรา เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำมะม่วงหิมพานต์และสับปะรด คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1503001984 ยื่นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  2558

25.   จินตนาภรณ์ วัฒนธร, สุภาพร  มัชฌิมะปุระ, วิภาวี  ทูคำมี, ฉัตรชฎา สุตาลังกา แยมที่มีส่วนผสมของสารสกัดขิงและสารสกัดหญ้าแห้วหมู คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1603000308 ยื่นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2559

26.   จินตนาภรณ์ วัฒนธร, สุภาพร  มัชฌิมะปุระ, วิภาวี  ทูคำมี, จุไรรัตน์ โขงรัมย์ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1603000304 ยื่นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2559

27.   จินตนาภรณ์ วัฒนธร, สุภาพร มัชฌิมะปุระ, วิภาวี ทูคำมี, ศศลักษณ์ แก้วบุตรา  สเปรย์ปรับอากาศ เลขที่อนุสิทธิบัตร 11415

28.   จินตนาภรณ์ วัฒนธร, สุภาพร มัชฌิมะปุระ, วิภาวี ทูคำมี, ศศลักษณ์ แก้วบุตรา เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำมะม่วงหิมพานต์และน้ำสับปะรด เลขที่อนุสิทธิบัตร 11645

29.   จินตนาภรณ์ วัฒนธร, สุภาพร มัชฌิมะปุระ, วิภาวี ทูคำมี, เทอดไทย ทองอุ่น อาหารสุขภาพที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากหม่อน คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1803000302 ยื่นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2561

30.   จินตนาภรณ์ วัฒนธร, สุภาพร มัชฌิมะปุระ, วิภาวี ทูคำมี, เทอดไทย ทองอุ่น, ปณคพร วรรณานนท์ อาหารสุขภาพที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากหอยเป่าฮื้อ และกรรมวิธีการเตรียมสารสกัด คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1803000303 ยื่นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2561

31.   จินตนาภรณ์ วัฒนธร, สุภาพร มัชฌิมะปุระ, วิภาวี ทูคำมี, เทอดไทย ทองอุ่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกรุงเขมา คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1803000301 ยื่นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2561

32.   จินตนาภรณ์ วัฒนธร, สุภาพร มัชฌิมะปุระ, วิภาวี ทูคำมี, เทอดไทย ทองอุ่น สารสกัดผลหม่อนในรูปแบบไฟโตโซม(Phytosome) คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1803000744 ยื่นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2561


เว็บสำเร็จรูป
×