รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร
          Curriculum Vitae (CV)
เปิดรับ Preorder อาหารสุขภาพ สถาบันวิจัย


 เทศกาลอาหารสุขภาพ "MD Healthy & Happiness Food Festival"
ความรู้คู่สถาบัน
ความเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือด
ความเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือด
บทบาทของอาหารพรีไบโอติกต่อการทำงานของสมอง
บทบาทของอาหารพรีไบโอติกต่อการทำงานของสมอง
โรคหลอดเลือดสมองตีบตันในภาวะอ้วน
โรคหลอดเลือดสมองตีบตันในภาวะอ้วน
Page 1 |  2 | 
“นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบวิถีอีสานไทย”(Health and Wellness Tourism Innovation The most impression E-San Style.)
มาทำความรู้จักสถาบันวิจัยกันเถอะ

ข่าวประชาสัมพันธ์
               

               


การเจรจาตกลงความร่วมมือ (MOU) การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยทางด้านสุขภาพระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 11:30 น.      การเจรจาตกลงความร่วมมือ (MOU) การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยทางด้านสุขภาพระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ  บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด...
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรสถาบันวิจัย
ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 5/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรสถาบันวิจัย             สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอ...
การประชุมโครงการพัฒนาอาหารปั่นทางสายยางสำหรับผู้ป่วย
วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 การประชุมโครงการพัฒนาอาหารปั่นทางสายยางสำหรับผู้ป่วยนำโดย ผศ.ดร วิภาวี ทูคำมี และ คณะทีมวิจัย พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ในโครงการพัฒนาอาหารสายยางสำหรับผู้ป่วย เพื่อผลิตต้นแบบอาหารแบบปั่นทางสายยางที่เกิดขบวนการถนอมอาหาร ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม...
งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”
งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม ด้วยความร่วมมืออันดีร...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับสมัครเป็นบุคลากรสถาบันวิจัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
  ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับสมัครเป็นบุคลากรสถาบันวิจัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์             ตามที่สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถน...
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์             สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมส...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับสมัครเป็นบุคลากรสถาบันวิจัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2565เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับสมัครเป็นบุคลากรสถาบันวิจัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการรับสมัคร...
พิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 พิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพขอแสดงความยินดีกับ โครงการ “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหิมพานต์ในรูปอาหารสุขภาพ” โดยมี ศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร...
Page 1 |  2 |  3 | 
เว็บสำเร็จรูป
×