รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร
          Curriculum Vitae (CV)
ผลิตภัณฑ์ มากสรรพคุณ สถาบันวิจัย
functional food for happy life
เทศการอาหารสุขภาพ
ความรู้คู่สถาบัน
ความเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือด
ความเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือด
บทบาทของอาหารพรีไบโอติกต่อการทำงานของสมอง
บทบาทของอาหารพรีไบโอติกต่อการทำงานของสมอง
โรคหลอดเลือดสมองตีบตันในภาวะอ้วน
โรคหลอดเลือดสมองตีบตันในภาวะอ้วน
Page 1 |  2 | 
“นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบวิถีอีสานไทย”(Health and Wellness Tourism Innovation The most impression E-San Style.)
มาทำความรู้จักสถาบันวิจัยกันเถอะ

ข่าวประชาสัมพันธ์
               

               


งานสัมมนา Food For The Future: Formulate Food to the Future of ISAN
วันที่ 24 พฤศจิกายน  2565งานสัมมนา : Food For The Future: Formulate Food to the Future of ISAN จัดโดย : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Promotion Agency (depa)), คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Faculty of Medicine, Khon Kaen University), คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Fac...
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางครั้งที่ 3/2565
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางครั้งที่ 3/2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิ...
ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2565
ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 6/2565เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรสถาบันวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรสถาบันวิจัย นั้น บัดนี้ การดำเนินการ...
งานนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงาน“วันคล้ายวันสถาปนาสํานักงานการวิจัยแห่งชาติครบรอบ ๖๓ ปี”
วันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะทีมวิจัยได้นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วม งานนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงาน“วันคล้ายวันสถาปนาสํานักงานการวิจัยแห่งชาติครบรอบ ๖๓ ปี” ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ซุปข้าวโพดข้าวเหนียวสี...
การเจรจาตกลงความร่วมมือ (MOU) การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยทางด้านสุขภาพระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 11:30 น.      การเจรจาตกลงความร่วมมือ (MOU) การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยทางด้านสุขภาพระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ  บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด...
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
เว็บสำเร็จรูป
×