รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร
          Curriculum Vitae (CV)
เปิดรับ Preorder อาหารสุขภาพ สถาบันวิจัย


 เทศกาลอาหารสุขภาพ "MD Healthy & Happiness Food Festival"
มาทำความรู้จักสถาบันวิจัยกันเถอะ

ข่าวประชาสัมพันธ์
               

               


พิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 พิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพขอแสดงความยินดีกับ โครงการ “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหิมพานต์ในรูปอาหารสุขภาพ” โดยมี ศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร...
การเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อการผลิตอาหารเชิงฟังค์ชัน
วันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 8.00-18:00 น. สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และเสริมสร้างสุขภาพ นำโดย ผศ.ดร วิภาวี ทูคำมีและคณะทีมวิจัย ได้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากร กิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรภาคอุสาหกรรม “ การเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อการผลิตอาหารเชิงฟังค์ชัน ”ภายใต้หลักสูตร : การประยุกต์วัตถุดิ...
โครงการผลิตเครื่องดื่มสุขภาพบำรุงสายตา(วิสแคร์)ในเชิงพาณิชย์การทดสอบผลเบื้องต้นในอาสาสมัคร
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร จินตนาภรณ์ วัฒนธร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และเสริมสร้างสุขภาพ เนื่องในโอกาส ผ่านการคัดเลือก ผู้ได้รับทุนวิจัยต่อยอดขยายการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ ในหัวข้อ “โครงการผลิตเครื่องดื่มสุขภาพบำรุงสายตา(วิสแคร์)ในเชิงพาณิชย์การทดสอบผลเบื้องต้นในอาสาสมัคร”...
บรรยายพิเศษด้านอาหารทางการแพทย์และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ ในหัวข้อ สมุนไพรและการนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้แผน งาน Rains for Thailand Food Valley
วันที่ 5 พฤษภาคม เวลา 9.00-16:00 น. สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และเสริมสร้างสุขภาพ นำโดย ศ.ดร จินตนาภรณ์ วัฒนธร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ได้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษด้านอาหารทางการแพทย์และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ ในหัวข้อ สมุนไพรและการนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต...
เข้าร่วมปรึกษาหาความร่วมมือด้านสุขภาพ จากผักและเห็ด กับสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท ผักดอกเตอร์ 1993 จำกัด
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 น. สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพนำโดย ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ได้เข้าร่วมปรึกษาหาความร่วมมือด้านสุขภาพ จากผักและเห็ด กับสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,คณะเกษตรศาส...
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มเรื่องพืชสวน ปีงบประมาณ 2563 โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงคุณภาพของทุเรียนปรับปรุงสายพันธุ์เปรียบเทียบกับพันธุ์การค้าและพันธุ์ต่างประเทศเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์”
ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ ได้เข้าร่วม ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มเรื่องพืชสวน ปีงบประมาณ 2563 โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงคุณภาพของทุเรียนปรับปรุงสายพันธุ์เปรียบเทียบกับพันธุ์การค้าและพันธุ์ต่างปร...
เข้าร่วมประชุมเพื่อ ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย และเป็นคณะกรรมการในหัวข้อ โครงการ “การทดสอบความปลอดภัยในมนุษย์ของซิริซินขนาดเล็กจากรังไหมเหลือง”
ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ ได้เข้าร่วม ประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย กลุ่มเรื่อง สมุนไพรไทย ปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น. เข้าร่วมประชุมเพื่อ ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ...
สัมมนาวิชาการ โครงการวิจัยท้าทายไทย ครั้งที่ 1/2564
คณะทีมวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ นำโดย ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ผู้อำนวยการสถาบัน ได้เข้าร่วม สัมมนาวิชาการ โครงการวิจัยท้าทายไทย ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. และร่วมฟัง รายงานความก้าวหน้าครงั้ ที่ 1 โครงการวิจัยท้าทายไทย ระหว่างวันที...
Page 1 |  2 | 
“นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบวิถีอีสานไทย”(Health and Wellness Tourism Innovation The most impression E-San Style.)
ความรู้คู่สถาบัน
ความเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือด
ความเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือด
บทบาทของอาหารพรีไบโอติกต่อการทำงานของสมอง
บทบาทของอาหารพรีไบโอติกต่อการทำงานของสมอง
โรคหลอดเลือดสมองตีบตันในภาวะอ้วน
โรคหลอดเลือดสมองตีบตันในภาวะอ้วน
Page 1 | 
เว็บสำเร็จรูป
×