รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร
          Curriculum Vitae (CV)
ผลิตภัณฑ์ มากสรรพคุณ สถาบันวิจัย
functional food for happy life
เทศการอาหารสุขภาพ
ความรู้คู่สถาบัน
ความเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือด
ความเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือด
บทบาทของอาหารพรีไบโอติกต่อการทำงานของสมอง
บทบาทของอาหารพรีไบโอติกต่อการทำงานของสมอง
โรคหลอดเลือดสมองตีบตันในภาวะอ้วน
โรคหลอดเลือดสมองตีบตันในภาวะอ้วน
Page 1 |  2 | 
“นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบวิถีอีสานไทย”(Health and Wellness Tourism Innovation The most impression E-San Style.)
มาทำความรู้จักสถาบันวิจัยกันเถอะ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ บริษัท อินโนบิก นูทริชั่น
วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผศ.ดร.วิภาวี ทูคำมี และคณะทีมวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ บริษัท อินโนบิก นูทริชั่น เวลาที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย...
ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2566
ประกาศ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร : นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 อัตรา วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก สาขา : วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีอาหาร, โภชนาการและการกำหนดอาหาร, คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชน...
ปรึกษาหารือเรื่องอาหารทางการแพทย์ บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ศ.ดร.จินตนาภรณ์   วัฒนธร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพและคณะ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีผลิตซุปข้าวโพด ให้กับทาง บริษัท โนว่า เฮล์ จำกัด โดย คุณธนัท พลอยดนัย และคณะณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทย...
แถลงข่าวพิธีลงนามการถ่ายทอดทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึก อินโนบิก (เอเซีย) ถ่ายทอดงานวิจัย “โจ๊กที่มีส่วนผสมสารสกัดใบหม่อนและผักแพว” วัตถุดิบท้องถิ่นคุณประโยชน์สูง เพื่อผลิตและจำหน่าย สู่ตลาดไทยและสากล   วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด จัดงานแถล...
ประกาศรายชื่อบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรสถาบันวิจัย
ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรสถาบันวิจัย             สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอ...
Page 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
เว็บสำเร็จรูป
×