ข่าวสารสถาบันวิจัย
บรรยายพิเศษด้านอาหารทางการแพทย์และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ ในหัวข้อ สมุนไพรและการนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้แผน งาน Rains for Thailand Food Valley

วันที่ 5 พฤษภาคม เวลา 9.00-16:00 น.

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และเสริมสร้างสุขภาพ นำโดย ศ.ดร จินตนาภรณ์ วัฒนธร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ได้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษด้านอาหารทางการแพทย์และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ ในหัวข้อ สมุนไพรและการนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้แผน งาน Rains for Thailand Food Valley ภาคกลางโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรม Pullman King Power
 
เว็บสำเร็จรูป
×