ข่าวสารสถาบันวิจัย
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรสถาบันวิจัย

ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 5/2565

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรสถาบันวิจัย

 

          สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรสถาบันวิจัย นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรสถาบันวิจัย ตามรายชื่อ ดังนี้ 

 

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

1. นางสาวเกศสิณี รัตนวงษ์สมบัติ

2. นางสาวสายธาร ผลเอี่ยม

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

1. นางสาวชนิกา เถียรวิทวัส

2. นางสาวกฤษศิณีนาถ วินทะวุธ

 

          ประกาศ ณ วันที่   9   สิงหาคม พ.ศ. 2565

ติดต่อสอบถาม 088-3101712 (พัชรียา พิมพา)

 

 
เว็บสำเร็จรูป
×