ข่าวสารสถาบันวิจัย
ปรึกษาหารือเรื่องอาหารทางการแพทย์ บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 
ศ.ดร.จินตนาภรณ์   วัฒนธร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ
และคณะ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีผลิตซุปข้าวโพด ให้กับทาง บริษัท โนว่า เฮล์ จำกัด โดย คุณธนัท พลอยดนัย และคณะ
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
คุณธนัท พลอยดนัย และคณะ บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ขอเข้าพบ ศ.ดร.จินตนาภรณ์   วัฒนธร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ
เพื่อปรึกษาหารือเรื่องอาหารทางการแพทย์
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
เว็บสำเร็จรูป
×