ข่าวสารสถาบันวิจัย
การเจรจาตกลงความร่วมมือ (MOU) การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยทางด้านสุขภาพระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด


วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 11:30 น.      

การเจรจาตกลงความร่วมมือ (MOU) การศึกษาและพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยทางด้านสุขภาพระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ  บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด
ณ ห้องประชุมหนองแวง ชั้น 6 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
เว็บสำเร็จรูป
×