ข่าวสารสถาบันวิจัย
เข้าร่วมประชุมเพื่อ ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย และเป็นคณะกรรมการในหัวข้อ โครงการ “การทดสอบความปลอดภัยในมนุษย์ของซิริซินขนาดเล็กจากรังไหมเหลือง”
ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ ได้เข้าร่วม ประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย กลุ่มเรื่อง สมุนไพรไทย ปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น. เข้าร่วมประชุมเพื่อ ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นคณะกรรมการในหัวข้อ โครงการ “การทดสอบความปลอดภัยในมนุษย์ของซิริซินขนาดเล็กจากรังไหมเหลือง”ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 
เว็บสำเร็จรูป
×