ข่าวสารสถาบันวิจัย
งานสัมมนา Food For The Future: Formulate Food to the Future of ISAN
วันที่ 24 พฤศจิกายน  2565
งานสัมมนา : Food For The Future: Formulate Food to the Future of ISAN 
จัดโดย : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Promotion Agency (depa)), คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Faculty of Medicine, Khon Kaen University), คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Faculty of Technology, Khon Kaen University), Backster Co.,Ltd. 

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ นำโดย ศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร เป็นวิทยากร ในหัวข้อ Functional ingredient and functional food : Future opportunity and challenge” 

ณ Food For The Future Zone, ฮอลล์1, ศูนย์ประชมุ และแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์), จังหวัดขอนแก่น  
เว็บสำเร็จรูป
×