ข่าวสารสถาบันวิจัย
การเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อการผลิตอาหารเชิงฟังค์ชัน

วันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 8.00-18:00 น.

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และเสริมสร้างสุขภาพ นำโดย ผศ.ดร วิภาวี ทูคำมีและคณะทีมวิจัย ได้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากร กิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรภาคอุสาหกรรม “ การเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อการผลิตอาหารเชิงฟังค์ชัน ”ภายใต้หลักสูตร : การประยุกต์วัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อการผลิตอาหารฟังก์ชัน เพื่อเพิ่มมูลค่า

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 
เว็บสำเร็จรูป
×