ข่าวสารสถาบันวิจัย
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางครั้งที่ 3/2565
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางครั้งที่ 3/2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
เว็บสำเร็จรูป
×