ข่าวสารสถาบันวิจัย
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย "การคืนป่าต้นน้ำจังหวัดน่าน"
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.30-10.30 น.
ศาสตราจารย์จินตนาภรณ์  วัฒนธร ตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ เป็นผู้ลงนามในฐานะพยาน 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย "การคืนป่าต้นน้ำจังหวัดน่าน" ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มูลนิธิกสิกรไทย ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เว็บสำเร็จรูป
×