ข่าวสารสถาบันวิจัย
โครงการผลิตเครื่องดื่มสุขภาพบำรุงสายตา(วิสแคร์)ในเชิงพาณิชย์การทดสอบผลเบื้องต้นในอาสาสมัคร

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร จินตนาภรณ์ วัฒนธร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และเสริมสร้างสุขภาพ

เนื่องในโอกาส ผ่านการคัดเลือก ผู้ได้รับทุนวิจัยต่อยอดขยายการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ ในหัวข้อ “โครงการผลิตเครื่องดื่มสุขภาพบำรุงสายตา(วิสแคร์)ในเชิงพาณิชย์การทดสอบผลเบื้องต้นในอาสาสมัคร”

ในงาน FoodInno Show 2022 (รอบ Pithing) ในรูปแบบ Viptual Pitching (ระบบออนไลน์)

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-15.00 น.  
เว็บสำเร็จรูป
×