ข่าวสารสถาบันวิจัย
การประชุมโครงการพัฒนาอาหารปั่นทางสายยางสำหรับผู้ป่วย

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565

การประชุมโครงการพัฒนาอาหารปั่นทางสายยางสำหรับผู้ป่วย

นำโดย ผศ.ดร วิภาวี ทูคำมี และ คณะทีมวิจัย พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ในโครงการพัฒนาอาหารสายยางสำหรับผู้ป่วย เพื่อผลิตต้นแบบอาหารแบบปั่นทางสายยางที่เกิดขบวนการถนอมอาหาร ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


             

   #HHPHPKKU

 
เว็บสำเร็จรูป
×