ข่าวสารสถาบันวิจัย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับสมัครเป็นบุคลากรสถาบันวิจัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

 

ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 3/2565

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับสมัครเป็นบุคลากรสถาบันวิจัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

 

          ตามที่สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกพนักงานสถาบันวิจัย  ระหว่างวันที่ 2 - 20 มิถุนายน 2565 นั้น การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดการสอบในวันศุกร์                 ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตามรายชื่อและรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 
เว็บสำเร็จรูป
×