ข่าวสารสถาบันวิจัย
KOAMEX 2023

งาน Korea International Advanced Medical Equipment & Medicine Expo 2023 (KOAMEX 2023) ประเทศเกาหลี 

วันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2566 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงาน KOAMEX 2023 ทั้งนี้ สถาบันบันวิจัยเผื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ ได้เป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนเข้าร่วมงาน KOAMEX 2023 ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่จัดเป็นประจำทุกปี โดย K-MEDI hub ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาลประเทศเกาหลี ใน Medivalley เมือง Daegu ทำหน้าที่ด้านการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมด้านการแพทย์ ทั้งด้าน drug development / preclinical study / drug manufacturing /medical device 

ณ ประเทศเกาหลี


 
เว็บสำเร็จรูป
×