ข่าวสารสถาบันวิจัย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับสมัครเป็นบุคลากรสถาบันวิจัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์


ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2565

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับสมัครเป็นบุคลากรสถาบันวิจัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

ตามที่สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกพนักงานสถาบันวิจัย ระหว่างวันที่ 2 - 20 มิถุนายน 2565 นั้น การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดการสอบในวัน อังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ตามรายชื่อและรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

กำหนดการและสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์

1. สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

2. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ห้องรอสอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง Meeting Room 1 ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. แสดงหลักฐานผลตรวจ ATK (ตรวจด้วยตัวเอง ผลตรวจไม่เกิน 24 ชม.) มาแสดงบริเวณลงทะเบียน

ติดต่อสอบถาม พัชรียา พิมพา 088-3101712

#HHPHPKKU

 

 
เว็บสำเร็จรูป
×