ข่าวสารสถาบันวิจัย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ บริษัท อินโนบิก นูทริชั่น

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566

ผศ.ดร.วิภาวี ทูคำมี และคณะทีมวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ บริษัท อินโนบิก นูทริชั่น

เวลาที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี เวลา 10.00 – 17.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ ห้อง 402 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 


 
เว็บสำเร็จรูป
×