Menu
ข่าวสารสถาบันวิจัย
เข้าร่วมปรึกษาหาความร่วมมือด้านสุขภาพ จากผักและเห็ด กับสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท ผักดอกเตอร์ 1993 จำกัด

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 น. สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพนำโดย ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ได้เข้าร่วมปรึกษาหาความร่วมมือด้านสุขภาพ จากผักและเห็ด กับสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท ผักดอกเตอร์ 1993 จำกัด ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เว็บสำเร็จรูป
×