นางสาวฤทัยรัตน์ จันทะสิงห์

ตามที่ นางสาวฤทัยรัตน์ จันทะสิงห์ เข้าทำงานที่ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ นั้น


          บัดนี้ นางสาวฤทัยรัตน์ จันทะสิงห์ ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา ทางสถาบันฯ จะไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆทั้งสิ้นของ นางสาวฤทัยรัตน์ จันทะสิงห์ นับตั้งแต่วันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของสถาบัน


 
เว็บสำเร็จรูป
×