นางสาวอริษา มาจุฬา

ตามที่ นางสาวอริษา มาจุฬา เข้าทำงานที่ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ นั้น

          บัดนี้  นางสาวอริษา มาจุฬา ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา ทางสถาบันฯ    จะไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆทั้งสิ้นของ นางสาวอริษา มาจุฬา นับตั้งแต่วันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของสถาบัน

 
เว็บสำเร็จรูป
×