นางสาวกนกวรรณ น้อยสุข

ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง แจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงาน


ตามที่ นางสาวกนกวรรณ น้อยสุข เข้าทำงานที่ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ นั้น

          บัดนี้ นางสาวกนกวรรณ น้อยสุข ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา ทางสถาบันฯ จะไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆทั้งสิ้นของ นายธนกร นารีคำ นับตั้งแต่วันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของสถาบัน


 
เว็บสำเร็จรูป
×