นางสาวมยุรี ศรีสารคาม

ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง แจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

 

 

          ตามที่ นางสาวมยุรี ศรีสารคาม เข้าทำงานที่ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง พยาบาล นั้น

          บัดนี้ นางสาวมยุรี ศรีสารคาม ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นมา ทางสถาบันฯ     จะไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆทั้งสิ้นของ นางสาวมยุรี ศรีสารคาม นับตั้งแต่วันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของสถาบัน

 
เว็บสำเร็จรูป
×