นางสาวนภาพร วรรณรถ

ตามที่ นางสาวนภาพร วรรณรถ เข้าทำงานที่ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ นั้น


          บัดนี้  นางสาวนภาพร วรรณรถ ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา ทางสถาบันฯ   จะไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆทั้งสิ้นของ นางสาวนภาพร วรรณรถ นับตั้งแต่วันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของสถาบัน

 
เว็บสำเร็จรูป
×