ข่าวสารสถาบันวิจัย
ประกาศรายชื่อบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรสถาบันวิจัย


ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 3/2566

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรสถาบันวิจัย

 

          สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรสถาบันวิจัย นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรสถาบันวิจัย ตามรายชื่อ ดังนี้ 

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

1. นางสาวจุฑามาศ ธรรมพากร

2. นางสาวนิธินาถ สุตนนท์

          ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

1. นางสาวณิชกานต์ ศรีวัฒนา

2. นางสาวธนาภา เลิศชยันตี

ติดต่อสอบถาม 088-3101712 (พัชรียา พิมพา)

 

          ประกาศ ณ วันที่   24   มกราคม พ.ศ. 2566

 
เว็บสำเร็จรูป
×