ข่าวสารสถาบันวิจัย
ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2566

ประกาศ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เปิดรับสมัคร : นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก

สาขา : วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีอาหาร, โภชนาการและการกำหนดอาหาร, คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

อัตราจ้าง ตามความสามารถ

สวัสดิการ : ประกันสังคม

ส่งใบสมัครได้ที่ icamkku@gmail.com

สอบถามโทร 0883101712 (ติดต่อเวลาราชการเท่านั้น)

ระยะเวลาการรับสมัคร วันนี้ – 15  มีนาคม 2566

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://shorturl.asia/EAI0f

#HHPHPKKU

#งานขอนแก่น

#หางาน

 
เว็บสำเร็จรูป
×