ข่าวสารสถาบันวิจัย
ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2565
ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 6/2565
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรสถาบันวิจัย
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรสถาบันวิจัย นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรสถาบันวิจัย ตามรายชื่อ ดังนี้
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
1. นางสาวสุนทรีย์ ธุระอบ
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

#HHP&HP KKU
 
เว็บสำเร็จรูป
×